Chúng tôi trên Facebook

Video

Thống kê

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 13

Tổng lượt truy cập 12,249

Chai nhựa PET trong suốt - NH34 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET vân họa tiết nổi - NH35 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET vuông 500ml cổ 24mm - NH36 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 3.000 - 5.000 sp
Chai nhựa PET cổ ngấn - NH38 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET vát thân - NH37 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET trắng - NH32 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET bầu dục - NH39 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET cổ 24 - NH41 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET 100ml - NH40 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai mỹ phẩm nắp xịt phun sương - NH28 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Lọ nhựa nắp ren xoáy - NH13 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai lọ nhựa xịt - NH13 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa trong suốt đầu bơm - NH26 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa đựng mỹ phẩm trong suốt - NH22 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa trong suốt - NH15 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa trắng - NH20 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET bơm xịt - NH27 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Chai nhựa PET đầu bơm xịt - NH10 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Hũ nhựa mỹ phẩm N-05 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu:3.000 - 5.000 sp
Hũ Nhựa đựng mỹ phẩm - N04 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 5.000 sp
Hũ nhựa đựng mỹ phẩm - N03 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 3.000 - 5.000 sp
Chai mỹ phẩm nhựa đầu tạo bọt - N07 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu:3.000 - 5.000 sp
Chai nhựa đầu bơm tạo bọt - N06 Mã SP: Hàng đặt, SL tối thiểu: 3.000 - 5.000 sp
Thong ke